Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khăn quàng, cổ áo, cổ lông
    khăn quàng bằng lông thú