Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nauseate /'nɔ:sieit/  /'nɔ:zieit/

  • Động từ
    làm buồn nôn
    nghĩ đến việc ăn sò sống cũng đã làm cho tôi buồn nôn
    làm cho ghê tởm