Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nail varnish /'neil,vɑ:ni∫/  

  • Danh từ
    (cũng varnish) (Mỹ nail polish)
    thuốc đánh móng tay móng chân