Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mourning-paper /'mɔ:niɳ peipə/  

  • Danh từ
    giấy cáo phó, giấy báo tang