Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mortgage /'mɔ:gidʒ/  

 • Danh từ
  sự cầm cố, sự thế chấp
  it's difficult to get a mortgage on an old house
  khó mà thế chấp một ngôi nhà cũ để vay tiền
  tiền thế chấp
  we've got a mortgage of £20000
  chúng tôi đã vay được 20000 bảng Anh có thế chấp
  Động từ
  cầm cố, thế chấp
  ông ta thế chấp căn nhà của mình để lấy vốn kinh doanh

  * Các từ tương tự:
  mortgagee, mortgager