Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ ăn đêm, ăn sương
    Danh từgười làm đêm ngoài giờ
    người kiêm nhiện, người cùng lúc làm việc hai nơi