Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mooncalf /'mu:nkɑ:f/  

  • Danh từ
    thằng đần, thằng ngu, thằng ngốc, thằng ngớ ngẩn
    người suốt ngày nghĩ vơ nghĩ vẩn