Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moodiness /'mu:dinis/  

  • Danh từ
    sự thay đổi tâm tính thất thừơng
    sự cáu kỉnh ; sự ủ rũ