Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monstrousness /'mɔnstrəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất kỳ quái, tính chất quái dị
    tầm vóc khổng lồ
    tính chất gớm guốc, tính chất tàn bạo, tính chất ghê tởm
    (thông tục) tính chất hoàn toàn vô lý, tính chất hoàn toàn sai