Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khô ráo, không ẩm ướt