Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moderation /,mɒdə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự điều độ; sự tiết chế
  moderation in eating and drinking
  sự ăn uống điều độ
  in moderation
  một cách điều độ (trong việc hút thuốc, uống rượu…)
  whisky can be good for you if taken in moderation
  rượu uýt-ki có thể tốt nếu uống có điều độ