Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miseriliness /'maizəlinis/  

  • Danh từ
    tính hà tiện, tính keo kiệt, tính bủn xỉn