Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miserably /'mizərəbli/  

 • Phó từ
  [một cách] khốn khổ
  [một cách] nghèo nàn
  [một cách] thảm thương
  be miserably poor
  nghèo một cách thảm thương