Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minute steak /'minitsteik/  

  • Danh từ
    miếng thịt nướng ăn liền (nướng chín rất nhanh)