Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước chấm (nước xốt) có bạc hà (chấm thịt cừu nướng)