Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, iest)(Anh, khẩu ngữ)
  keo kiệt
  he's so mingy with his money
  ông ta tiêu tiền keo kiệt lắm
  quán ăn này dọn ra những suất ăn ít ỏi