Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minelayer /'mainleiə[r]/  

  • Danh từ
    tàu thả thuỷ lôi
    máy bay thả thuỷ lôi