Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mindlessly /'maindləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] không cần đến trí thông minh
    (xấu) [một cách] ngu ngốc
    [một cách] không để ý tới, [một cách] không quan tâm tới