Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng mileometer) (Mỹ odometer)
    đồng hồ đo dặm đường (ở xe ôtô)