Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

millionth /'miljənθ/  

  • Tính từ
    thứ một triệu
    Danh từ
    một phần triệu