Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    đứa trẻ yếu đuối nhút nhát; anh chàng yếu đuối nhút nhát