Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mightily /'maitili/  

 • Phó từ
  (-ier, iest)
  [một cách] mạnh mẽ, [một cách] mãnh liệt
  rất, cực kỳ
  mightily pleased
  rất hài lòng