Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trạng thái tâm lý
  anh ta đã nhiều năm kinh qua trạng thái tâm lý tội phạm
  trí lực
  a woman of poor mentality
  một phụ nữ kém trí lực