Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng ghi nhớ, không thể nào quên
  memorable verses by Keats
  những câu thơ đáng ghi nhớ của Keats
  a memorable trip
  một chuyến du ngoạn không thể nào quên

  * Các từ tương tự:
  memorableness