Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    du dương; êm ái