Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

measurement /'məʒəmənt/  

 • Danh từ
  sự đo, sự đo lường
  the system of measurement
  hệ thống đo lường
  kích thước, số đo
  what is your waist measurement?
  số đo vòng eo của chị là bao nhiêu nhỉ?

  * Các từ tương tự:
  Measurement error