Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

measurelessness /'meʤəlisnis/  

  • Danh từ
    tính không đo được, tính không lường được, tính vô tận
    tính vô chừng, tính vô độ