Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

measuredness /'meʤədnis/  

  • Danh từ
    tính đều đặn, tính nhịp nhàng, sự có chừng mực
    tính đắn đo, sự cân nhắc