Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meantime /'mi:ntaim/  

 • Phó từ
  trong khi đó
  I continued working. Meantime, he went out shopping
  tôi tiếp tục làm. Trong khi đó nó đi ra ngoài mua sắm các thứ
  Danh từ
  in the meantime
  [trong] lúc này
  chương trình sau năm phút nữa sẽ bắt đầu, lúc này xin quý vị thưởng thức mấy bản nhạc