Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, iest)
  thường ở dạng ghép
  như bột, phủ bột, chứa bột
  khô và có bột (khoai tây luộc)

  * Các từ tương tự:
  mealy-mouthed, mealybug