Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meals-on-wheels /'mi:lzɒn'wi:lz/  

  • Danh từ
    dịch vụ đưa cơm tận nhà (cho người già, người ốm), cơm hộp