Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nói nhảm
    người đi đứng uể oải; người làm việc uể oải