Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materfamilias /'meitəfə'miliæs/  

  • Danh từ
    bà chủ gia đình