Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đeo mặt nạ
    người dự buổi khiêu vũ đeo mặt nạ, người dự dạ hội giả trang
    người tham dự vở kịch có ca nhạc ((xem) masque)