Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy nghiền (dụng cụ nhà bếp)