Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marrowless /'mæroulis/  

  • Tính từ
    không có tuỷ
    (nghĩa bóng) thiếu sinh lực, thiếu nghị lực, yếu đuối