Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marathon /'mærəθən/  /(Mỹ 'mærəθɑ:n)/

 • Danh từ
  cuộc chạy ma-ra-tông
  (bóng) nỗi khó chịu kéo dài; cuộc tra tấn kéo dài
  my job interview was a real marathon
  cuộc phỏng vấn xin việc của tôi quả là một cuộc tra tấn kéo dài

  * Các từ tương tự:
  marathoner