Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mannequin /'mænikin/  

  • Danh từ
    người mẫu thời trang
    giá chiêu mẫu; man-nơ-canh (ở hiệu may, to bằng người thật, cho mặc quần áo để quảng cáo)