Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manliness /'mænlinis/  

  • Danh từ
    vẻ đàn ông (nói về đàn bà)
    sự hợp với đàn ông (đồ dùng)