Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manikin /'mænikin/  

  • Danh từ
    (cũ)
    người lùn