Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malefactress /'mælifæktris/  

  • Danh từ
    người đàn bà làm điều ác, con mụ bất lương, con mụ gian tà