Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) trò bịp bợm, lời nói bậy
    (tiếng lóng) lời vô nghĩa, ngu xuẩn