Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malapropism /'mæləprɒpizəm/  

  • Danh từ
    sự nhầm lẫn từ (phát âm tương tự nhưng hoàn toàn khác nhau) một cách buồn cười
    máy gọt khoai tây ngây thơ (đáng ra phải nói tinh xảo)