Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

major-domo /'meidʤə'doumou/  

  • Danh từ
    quản gia