Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều maestros hoặc maestri) (viết hoa khi có kèm tên ở ở sau)
    bậc thầy nghệ thuật; nhà soạn nhạc đại tài; nhạc trưởng đại tài; thầy dạy nhạc giỏi