Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maelstrom /'meilstrɒm/  

 • Danh từ
  (thường số ít)
  xoáy nước
  (bóng) cơn lốc
  she was drawn into a maelstrom of revolution
  chị ta bị cuốn hút vào cơn lốc cách mạng