Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maddeningly /'mædniηli/  

  • Phó từ
    [một cách] điên người, [một cách] bực mình
    maddeningly stupid
    ngốc ngếch một cách bực mình