Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lusciousness /'lʌ∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự ngọt ngào, sự thơm ngát, sự ngon lành
    sự êm dịu
    sự khêu gợi