Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lusciously /'lʌ∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngọt ngào, [một các] thơm ngát, [một cách] ngon lành
    [một cách] êm dịu
    [một cách] khêu gợi