Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sáng, sáng chói, phát quang
  luminous paint
  sơn phát quang (ở kim đồng hồ dạ quang…)
  (bóng) dễ hiểu, rõ ràng
  a luminous explanation
  lời giải thích rõ ràng

  * Các từ tương tự:
  luminously, luminousness